Kukułeczka

Niepubliczne Przedszkole w Kramsku

Aktualności

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że jutro tj. 31. 08. 2016 r. w przedszkolu odbędzie się zebranie z rodzicami  o godzinie 16.30. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Przedszkole w okresie wakacyjnym

Drodzy rodzice, w związku ze zbliżającymi się wakacjami i pytaniami dotyczącymi pracy przedszkola w sezonie wakacyjnym, informujemy, że w tym roku przedszkole  w lipcu i sierpniu będzie nieczynne z powodu rozbudowy przedszkola.

Dzieci przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że lista dzieci przyjętych do przedszkola dostępna jest w naszym przedszkolu.

WARSZTATY DLA DZIECI I RODZICÓW

Warsztaty „Piosenki do rysowania”

Informujemy, ze przez kwiecieñ i maj w kazdy wtorek od godz 10.00-12.00 w Niepublicznym Przedszkolu Kukuleczka w Kramsku ( ul. MIckiewicza 14) odbywac sié bédá warsztaty pt.”Piosenki do rysowania”‚. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 24 tygodnia do 6 lat. Dla rodziców posiadajácych Vouchery jedne zajécia sá za darmo, a kazde nastépne platne 15 zl/godz. Vouchery dostepne bédá w sklepach „‚Emko”‚ i ”Twój Market”.

Warsztaty „Mama, Tata i Ja”

Przez caly kwiecieñ w kazdá srodé od godz 17.00-18.00 zapraszamy rodziców i dzieci w wieku od 24 tygodnia do 4 lat na bezplatne warsztaty pt.’Mama, Tata i ja'”. Warsztaty odbywac sié bédá w Niepublicznym Przedszkolu Kukuleczka w Kramsku ul.Mickiewicza 14.

Wesołych Świąt

 

jajka2010

 Zmiany w ustawie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 grudnia 2015roku, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016r., poz.35). Data wejścia w życie 23 stycznia 2016r.

Zmiana dotyczy pkt. 1-10 i pkt 15 w części „Od 1 września 2016r.”

„Od 1 września 2016r.:

  1. Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-7  lat będzie obejmowało dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
  2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 -letnich (obowiązek ten będzie się rozpoczynać z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat
  3. W roku szkolnym 2016/2017 gmina zapewnia dzieciom 5-letnim możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w:
  • publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez gminę,lub:
  • publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub:
  • niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, położonych na obszarze gminy”

„Od 1 września 2017 r.:

Prawo do wychowania przedszkolnego będą miały dzieci 4 letnie”

Dzieci 5 i 6 letnie zgodnie z ustawą mogą nadal uczęszczać do naszego przedszkola.

 

logo-kukuleczka

dz

Spotkania pedagoga  z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami.

Temat: Normy i zasady życia społecznego w przedszkolu, rola kary i nagrody.

Podczas spotkania przybliżyłam rodzicom normy i zasady życia społecznego, podałam informacje o zasadach prawidłowego funkcjonowania rodziny i o wpływie, jaki rodzina ma na rozwój dziecka, w tym na jego funkcjonowanie w grupie społecznej w odniesieniu do wieku przedszkolnego. Uświadomiłam rodzicom, jak ważne jest, aby zachowanie dziecka było możliwie najbardziej zgodne z wzorcem człowieka. Przedstawiłam system wzmocnień – nagrody i kary – sposoby ich stosowania oraz skuteczność.

 

Spotkanie z rodzicami.

Temat: Zazdrość o rodzica w sytuacji narodzin nowego członka rodziny.

Podczas spotkania zapoznałam rodziców z problemami jakie mogą pojawić się w rodzinie w momencie narodzin nowego jej członka. Przedstawiłam stereotypowe zachowania dorosłych, które prezentowane są wobec młodszego rodzeństwa, a także podałam przykłady, jak minimalizować zazdrość dziecka o nowego członka rodziny, i jak redukować gniew i złość starszego dziecka.

 

Życzenia Świąteczne

zyczenia_wesolych_swiat_2012

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE – ZAPRASZAMY

jaselka_2013

 

logo-kukuleczka

KUKUŁECZKA NA FACEBOOKU

Zapraszamy do odwiedzin „Przedszkola Kukułeczka” na portalu Facebooka, można zobaczyć tam  najważniejsze wydarzenia z życia naszego przedszkola.

Facebook – link

 

logo-kukuleczka

WYKONYWANIE OZDÓB CHOINKOWYCH

unnamed

 

9367132_zaproszenie-na-pasowanie-