Kukułeczka

Niepubliczne Przedszkole w Kramsku

KADRA PEDAGOGICZNA

 Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą, przyjazną i fajną atmosferę w przedszkolu.

Nauczycielki nazywane przez dzieci „ciociami” wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci, mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. W swojej pracy wdrażają najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień, prowadzenia obserwacji i monitorowania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w radach pedagogicznych, spotkaniach , podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych.metodycznych, kursach, warsztatach.