Kukułeczka

Niepubliczne Przedszkole w Kramsku

Ramowy rozkład dnia

Przedstawiamy rodzicom ramowy rozkład dnia dla dzieci nie korzystających z zajęć dodatkowych.

Ramowy rozkład dnia – brak zajęć dodatkowych

Ramowy rozkład dnia zgodny z Podstawą Programową

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Podstawa Programowa realizowana jest od godz. 9.00 do 14.00.

 

7.00-8.00Schodzenie się dzieci.

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami.

8.00-9.00 – Zabawy integrujące grupę, zabawy indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci z udziałem nauczyciela

9.00-09.15 –Poranne ćwiczenia gimnastyczne

9.15-9.20 – Czynności higieniczno-porządkowe

 • Przygotowanie do śniadania,
 • porządkowanie sali,
 • czynności samoobsługowe.

9.20-10.00-Śniadanie.

 • Eksponowanie pracy dyżurnych.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapówmycia rąk.
 • Ćwiczenia samodzielności

10.00-11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze

11.00-11.40 –Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 • Spacery,
 • Obserwacje przyrodnicze
 • Zachowanie bezpieczeństwa
 • Ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielności
 • Zabawy dowolne w sali

11.40-12.00 –Czynności higieniczno-porządkowe,

 • Przygotowanie do obiadu
 • Opanowanie umiejętności mycia rąk
 • Czynności samoobsługowe

12.00-12.30 – Obiad.

 • Prawidłowe posługiwanie się sztućcami:łyżką i widelcem.
 • Kultura zachowania się przy stole.

12.30-13.20 – Leżakowanie, relaks.

 • Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.

13.20-14.00 – Zajęcia własne dzieci

14.00-14.15 – Rozchodzenie się dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości

14.15-14.30-Podwieczorek, rozwijanie umiejętności samoobsługowych, kultura spożywania posiłków.

14.15-15.00-Język angielski

15:00 – 15:30 Zabawy dowolne i zabawy w kole ze śpiewem.

 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne,
 • Porządkowanie Sali.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM

PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 9.00 DO 14.00

 

GRUPA I – Starszaki                                       

   Obowiązuje od 01.01.2017r.                                                      

7.00– 8.00 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 • zabawy integrujące grupę

8.00– 9.00 – ZAJĘCIA DODATKOWE     

– logopedia, rytmika ,religia,  muzyka     

9.00- 9.15– Poranne ćwiczenia gimnastyczne

9.15 – 9.20 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

 9.20- 10.00  – ŚNIADANIE

 • eksponowanie pracy dyżurnych
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,
 • ćwiczenie samodzielności

10.00 – 11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze

 

11.00 – 11.40 – ZABAWY RUCHOWE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.40– 12.00 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE

 • przygotowanie do obiadu – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

12.00– 12.30 – OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 • kultura zachowania się przy stole
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 13.00 – LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA

 • oglądanie bajek i słuchanie muzyki- wyciszenie
 • czytanie bajek

13.00 – 14.00- Zajęcia dodatkowe

 •  taniec ludowy, czytanie bajek, religia, warcaby

14.00- 14.15-Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.15 – 15:00 Język Angielski

14.15 – 16.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELEK

 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe

 

GRUPA II – Maluchy

7.00-8.00 – Schodzenie się dzieci.

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zajęcia opiekuńcze,inicjowanie rozmów z dziećmi
 • Zabawy integrujące grupę.

8.00-9.00– Zajęcia dodatkowe.

 • rytmika,
 • religia,
 • muzyka,

9.00-09.15 –Poranne ćwiczenia gimnastyczne

9.15-9.20 – Czynności higieniczno-porządkowe

 • Przygotowanie do śniadania,
 • nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety
 • czynności samoobsługowe.

9.20-10.00-Śniadanie.

 • Eksponowanie pracy dyżurnych.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • Kulturalne zachowanie się przy stole.
 • Ćwiczenia samodzielności

10.00-11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze

11.00-11.40 –Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 • Ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielności
 • spacery, wycieczki
 • poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedskzola
 • Zachowanie bezpieczeństwa

11.40-12.00 –Czynności higieniczno-porządkowe,

 • Przygotowanie do obiadu
 • Opanowanie umiejętności mycia rąk
 • Czynności samoobsługowe

12.00-12.30 – Obiad.

 • Wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem.
 • Kultura zachowania się przy stole
 • Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

12.30-13.00 – Leżakowanie, relaks.

 • Oglądanie bajek i słuchanie muzyki-wyciszenie.
 • Czytanie bajek

13.00-14.00 – Zajęcia dodatkowe

 • taniec ludowy
 • czytanie bajek
 • warcaby
 • plastyka

14.00-14.15 –Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych, kultura spożywania posiłków

14.15- 15:00- Język Angielski

15.00-15.30-Zabawy dowolne i zabawy w kole ze śpiewem, zabawy inspirowane przez dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, porządkowanie sali.