Kukułeczka

Niepubliczne Przedszkole w Kramsku

OFERTA PRZEDSZKOLA – 2 latki

Drodzy rodzice !

Z radością informujemy o naszej nowej inicjatywie.

W naszym przedszkolu w lipcu działać będzie

„Wakacyjne Przedszkole Anglojęzyczne”

• Codziennie 2h wyłącznie w języku angielskim
• Grupy max 10 osobowe
• Bezpłatne dla dzieci uczęszczających do przedszkola „Kukułeczka”

Zapisy do dnia 23.06.2016

 

Przyjmujemy dzieci:2,5; 3; 4;5;6 ale również 2 letnie.

Co daje dwulatkowi przedszkole:

Uczymy samodzielności, systematyczności, pokazujemy jak funkcjonować w grupie, uczymy współpracy, posłuszeństwa, odpowiedzialności, czkania na swoją kolej, dostosowania się do panujących reguł.

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do rodziców, którym zależy na wszechstronnym wykształceniu dzieci.

Tylko nasze przedszkole zapewni Państwu dzieciom związek między tradycją  a nowoczesnością

Inwestycja w dzieci to nasza przyszłość.

Celem naszego  przedszkola jest twórczy rozwój dzieci, zapewnianie każdemu dziecku możliwości realizowania własnych zainteresowań oraz stworzenie warunków sprzyjających zabawie i nauce.

 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
 • W ramach nadzoru pedagogiczne Wielkopolski Kurator Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015,  w  lutym 2016  przeprowadził  z pozytywnym wynikiem, ewaluację problemową  w zakresie wymagań

„ Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci”,

”Dzieci są aktywne”,

 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Oferta Przedszkola Niepublicznego Kukułeczka

 • Przedszkole czynne od 7.00 do 16.00, z możliwością przedłużenia
 • Przedszkole czynne 12 miesięcy ( z przerwa na planowane remont),
 • Budynek dostosowany do przepisów i wymagań unijnych
 • Kadra kompetentna i wykształcona

Nowoczesne technologie

 • Nowoczesny system rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu – oprogramowanie „Kinder Mobile”
 • Nowoczesna platforma komunikacji przedszkola z rodzicami – „Inforodzic”
 • Prowadzimy swoją stronę internetową kukuleczka.pl, www.facebook.com/przedszkolekukuleczka,

 jesteśmy też  widoczni na stronie gminy www. gminakramsk.pl

 

Zajęcia dodatkowe

 • Zajęcia dodatkowe bez dodatkowych opłat: Logopedia, Język angielski, Zajęcia z Pedagogiem, Rytmika, Muzyka, Religia, Czytanie bajek, Plastyka, Zajęcia ruchowe,Tańce ludowe

 

 

Nasze przedszkole uczy:

– samodzielności

korzystania z toalety, posługiwania sztućcami, zakładania bucików, kurteczki-owszem panie pomagają, ale nie wyręczają, jak to mają w zwyczaju rodzice

– systematyczności

nie tylko dlatego, ze należy rano wstać, ale również dlatego, że po zabawie należy posprzątać zabawki, a obiad nie przed TV lecz wspólnie przy stoliku należy zjeść
–  współpracy 

Dziecko, które nie ma rodzeństwa i często z powodu braku czasu rodziców musi spędzać czas na samotnej zabawie, nie ma możliwości nauczenia się współdziałania. Zabawa z rówieśnikami i wspólne wykonywanie zadań jest dla małego człowieka istotnym elementem rozwoju. Przedszkole stwarza doskonałe warunki do kształtowania w sobie umiejętności współpracy z innymi, uczy tolerancji i otwiera na świat. Ponadto dziecko w grupie staje się skłonne do kompromisów i potrafi dzielić się z innymi tak, aby obie strony odnosiły korzyści.
posłuszeństwa

Dzieci szybko przyzwyczajają się do wygody i są mistrzami w przekraczaniu granic cierpliwości rodziców. Jeśli rodzice proszą o coś, ale później tego nie egzekwują, malec nie ma możliwości nauczenia się posłuszeństwa. Jak tylko zauważy, że mama czy tato sam doskonale radzi sobie ze sprzątaniem zabawek, zacznie wykorzystywać tę słabość rodzica na innych płaszczyznach swojego życia. Po powrocie z pracy albo nie mamy głowy do tego, by przypilnować malucha, albo brakuje nam cierpliwości i wolimy sami zrobić to, o co prosiliśmy dziecko, niż czekać, aż zrobi to, o co zostało poproszone. Pozwalamy dzieciom „wejść nam na głowę”, ale muszą się one nauczyć, że czasem trzeba się podporządkować innym. Przedszkolak wie, że musi się słuchać opiekunki i jeść to, co jest na obiad, a nie to, na co ma akurat ochotę. I tak, jak w domu krzykiem lub płaczem wymusiłby na mamie to, czego chce, tak w przedszkolu musi być posłuszny i grzecznie wykonywać polecenia wychowawczyni.

–  odpowiedzialności

Dziecko uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Wie, że musi pilnować zabawek, jeśli jest dyżurnym, gdyż po skończonej zabawie trzeba je wszystkie pozbierać i odłożyć na miejsce. W ten sposób dziecko wykształca w sobie umiejętność dbania o siebie i przedmioty, którymi w danym momencie się opiekuje. W domu często odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub dziadkach. W przedszkolu maluch sam kształtuje i utrwala w sobie zdolności bycia odpowiedzialnym.
– pokazuje, jak funkcjonować w grupie

Przedszkole jest miejscem, w którym spotyka się wiele dzieci. Nikt z nas nie ma wpływu na to, z kim nasz maluch będzie w grupie. Każdy rodzic może mieć jednak pewność, że jego maluch pozna zarówno osoby miłe, z którymi nawiąże pierwsze przyjaźnie, jak i takie, z którymi będzie toczyć boje o kredki, czy zabawki. Każde z tych doświadczeń jest dla dziecka cenne. Przedszkole uczy zasad rządzących grupą jako całością i daje możliwość nabycia umiejętności współpracy z innymi. Dzięki temu przedszkolak zaczyna rozpoznawać zachowania rówieśników i uczy się reagować na sytuacje, z którymi musi się zmierzyć najpierw w przedszkolu, a później w dalszym swoim życiu.
– stymuluje wszechstronny rozwój dziecka

Chociaż chcemy, by nasz skarb poznawał szeroko pojętą kulturę i sztukę, nie zawsze jesteśmy w stanie mu to zapewnić. W przedszkolu dziecko nie tylko czytają i ćwiczą pamięć poprzez zapamiętywanie wierszyków i piosenek. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, śpiewają, występują w teatrzykach. Zajęcia te sprzyjają odkrywaniu zdolności twórczych dziecka i pomagają w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Przedszkole zapewnia warunki do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania wiedzy, gdyż umożliwia poznawanie świata przez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia.

 

Nowe zasady

REKRUTACJA

Informujemy, ze trwa nabór dzieci do przedszkola – przyjmujemy dzieci w wieku:

 • 2 lata ( szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dzieci dostępne w przedszkolu)

 • 2,5 lat

 • 3 lata

 • 4 lata

 • 5 lat

 • 6 lat

 

DNI OTWARTE – Zapraszamy do Przedszkola Kukułeczka

Cele Dni Otwartych organizowanych przez Przedszkole Kukułeczka:

 • ułatwienie dziecku adaptacji do nowego środowiska
 • zapoznanie rodziców i dzieci z funkcjonowaniem przedszkola oraz ofertą edukacyjno-wychowawczą przedszkola
 • nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem i środowiskiem rodzinnym
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, wspólnej dobrej zabawy oraz pozytywnego nastawienia do przedszkola

 

Drodzy rodzice serdecznie zapraszamy  do odwiedzania naszego przedszkola w Dniach Otwartych, które odbędą się 23 -24 lutego w godzinach 15-17.

Dni otwarte to wspaniała okazja do obejrzenia całego przedszkola oraz zapoznania się z naszą ofertą. Uczestnictwo w Dniach otwartych z pewnością ułatwi Państwu podjęcie decyzji o zapisie dziecka do placówki, a przede wszystkim ułatwi dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych.

Podczas Dni Otwartych planujemy zapoznać rodziców z pomieszczeniami naszego przedszkola, pokazać wyposażenie sal i zabawki oraz zapoznanie z kadrą przedszkola.

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wspólnych zabaw grupowych, z muzyka oraz wykonywania ciekawych prac plastycznych , które będą pierwsza okazją do kontaktu dziecka z grupą rówieśniczą.

Dodatkowo przedstawimy państwu ramowy rozkład dnia i zajęcia dodatkowe, które prowadzone są w przedszkolu, a także omówimy atrakcje zapewniane dzieciom podczas pobytu w naszej placówce, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka – organizowane wycieczki, teatrzyki, koncerty, święta rodzinne, spotkania integracyjne, zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów.

Program Dni Otwartych w Przedszkolu „Kukułeczka” przewiduje również prezentacje multimedialną, która ukaże życie naszego przedszkola oraz przedstawienie rodzicom tradycji przedszkola – Pasowanie na Przedszkolaka, Wykonywanie Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych, Spotkanie Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Rodziny i promowanie tradycji regionalnych.

Chcemy, aby nasze przedszkole było pierwszym podtrzymującym tradycje ludowe m.in. poprzez naukę tańca ludowego.

W ramach dni otwartych zapraszamy  dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do naszego przedszkola na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą do końca marca w godzinach 10.00-12.00.

Dzieci przychodzą na zajęcia po uprzednim kontakcie z placówką telefonicznie lub mailowo: Sala dół – 505021308, Sala góra – 513098936, email: przedszkole@kukuleczka.pl

 

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „KUKUŁECZKA”

Od 01 stycznia 2017 r obowiązują
nowe zasady pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 • sześciolatki pobyt dzieci bezpłatny, opłata tylko za wyżywienie.
 • pozostałe grupy wiekowe dzieci (2,5-5 l) godziny dydaktyczne płatne 20 zł/m-c od 01.02.2017 oraz opłata  za wyżywienie. Opłaty powyżej 5 h dydaktycznych płatne 1 zł/godzinę dodatkową
 • zajęcia dodatkowe (jęz. angielski, rytmika, logopedia, muzyka, plastyka, czytanie, religia, ruchowe,pedagog)

           bezpłatne dla wszystkich dzieci

Zniżki w opłatach:

 1. Za rodzeństwo Rodzice płacą 50% opłaty za godziny dodatkowe .
 2. Za przyjęcie dziecka z polecenia rodziców dzieci uczęszczających, zniżka 50% opłaty za godziny dodatkowe dla Rodziców nowych dzieci i rodziców dzieci polecających

 

 

 

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE WYCIECZEK I UROCZYSTOŚCI

Informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie wycieczek i uroczystości:

 1. Dzień Babci i Dziadka został przeniesiony z 27.01.2017 na dzień 16.02.2017r.

 2. Warsztaty kreatywno-edukacyjne „Wyspa Młodych Kolumbów” zostały przeniesione z 23.01.2017r. na dzień 13.02.2017r.

 3. W dniu 25.01.2017r. odbędzie się wycieczka na Dni Otwarte Salonu Toyoty w Koninie – celem wycieczki jest promocja naszego przedszkola.

Witaj na naszej stronie

Witamy na stronie internetowej wszystkich rodziców obecnych jak i przyszłych przedszkolaków. Na stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat działania naszej placówki.

W Naszym przedszkolu każdy Przedszkolak zdobywa umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju a miła, ciepła i rodzinna atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pomoże dzieciom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami.

Dzieci mają do dyspozycji nasz obiekt wraz z placem zabaw, na ogrodzonym terenie, tak aby każde dziecko spędzało czas bezpiecznie.

Zapraszamy.